semut pun boleh mati.

kuku vs me.

me has no talent