semut pun boleh mati.
#MentionSomeoneImportantForYou : kicek.